Skip to content

Consumir amb responsabilitat: el comerç just

Aquest taller s’està impartint a diferents instituts de Catalunya, mitjançant un acord del Departament d’Ensenyament i la Confederació de Cooperatives de Catalunya. Si creus que pot interesar al teu institut, escriu a aquest link.

Descripció

l consum és una dimensió econòmica clau. Com consum i els criteris que s’apliquen a l’hora de realitzar o no una compra i d’escollir uns o altres productes té un impacte social i ambiental. En aquest taller es proposa activar una mirada crítica cap al consum, a partir de l’anàlisi de les seves conseqüències. També s’explora quins criteris podem aplicar a l’hora de comprar i s’investiga què és el comerç just.