Skip to content

Obrir la mirada: l’economia més enllà dels diners

Aquest taller s’està impartint a diferents Instituts de Catalunya, mitjançant un acord del Departament d’Ensenyament i la Confederació de Cooperatives de Catalunya. Si creus que pot interesar al teu institut, escriu a aquest link.

Descripció

L’economia no són només diners, inversions en borsa, pressupostos, pèrdues i guanys. Aquest taller analitza l’economia des d’una perspectiva de resolució de necessitats; ofereix una mirada plural i global que facilita una primera aproximació de l’alumnat a les nocions econòmiques bàsiques des de la seva pròpia experiència personal.