Skip to content

Quins són els principis i valors que compartim les cooperatives educatives?

Les cooperatives educatives que formem part de la Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, hem elaborat un document que reflecteix 15 principis bàsics i valors compartits.

 1. Transformació: La persona és el centre dels nostres projectes i l’educació és l’eina fonamental. Creiem en l’educació com l’eina més potent per transformar la societat. Tots els projectes que realitzem tenen una intenció educativa que ens ha de permetre visualitzar i tangibilitzar un canvi en totes les persones que hi participem.
 2. Aprenentatge: Donem valor als aprenentatges que es consoliden fora de l’horari lectiu. És en aquest moments en que la majoria de persones desenvolupen moltes competències bàsiques i d’altres més específiques. Identifiquem què, com, quan i amb qui aprenem i ho posem al servei de la persona i de la comunitat. Connectem aprenentatges dins i fora de l’aula.
 3. Transversalitat i desenvolupament integral: Educació l’entem com a un procés holístic: ens eduquem al llarg i ample de la vida en tots els temps i espais. Si connectem els aprenentatges de tots els moments i espais multipliquem les oportunitats educatives per al desenvolupament integral de la persona.
 4. Equitat, diversitat i inclusió: Tothom ha de tenir les mateixes oportunitats educatives. L’Educació dins i fora de l’aula ha d’esdevenir un dret bàsic per la societat, especialment per la infància d’acord amb la Declaració de Drets dels Infants. Reconeixem la diversitat com a un fet universal. Treballem per eradicar les desigualtats d’accés a l’educació no lectiva (per motius econòmics, culturals, de diversitat funcional, gènere,…)
 5. Feminisme, igualtat i no discriminació: Els nostres projectes i activitats són essencialment coeducatives. Rebutgem qualsevol metodologia educativa que pugui esdevenir sexista, que es basi en estereotips o en binarismes de gènere. El cooperativisme posa l’accent en valors com el suport mutu, la igualtat i equitat, la solidaritat i la democràcia.
 6. Proximitat i treball en xarxa: Treballem des de la proximitat amb el territori i amb les persones. Treballem acompanyades, ho fem en xarxa connectant recursos, agents, coneixement i territori. La intercooperació és un dels nostres principis fonamentals.
 7. Qualitat: Posem la qualitat per davant dels interessos especulatius. L’educació i el lleure no han de ser un negoci. El sense afany de lucre fa que tots els recursos s’inverteixin en oferir serveis de qualitat.
 8. Innovació i avaluació: Estem connectades a xarxes, institucions i recursos que potencien la nostra capacitat innovadora com a tret distintiu del fet cooperatiu. Restem atentes a la recerca i tenim la voluntat de provar i compartir nous enfocaments, metodologies que ens apropin més i millor als nostres objectius. Dissenyem indicadors que ens permetin avaluar la nostra tasca i cerquem la manera de millorar-la. Mesurem l’impacte de les nostres accions.
 9. Transparència, participació i gestió democràtica: Com a base del nostre model empresarial cooperatiu.
 10. Condicions laborals dignes: Reconeixem els agents educatius que treballen en l’activitat que desenvolupem. Valorem i dignifiquem les diferents figures educadores que formen part de la nostra activitat, tant pel que fa al reconeixement social com laboral. Creiem que una plantilla més estable dota de qualitat i de sentit els nostres projectes i que per aconseguir-ho cal millorar les condicions de les professionals (condicions salarials, cures, conciliació,…).
 11. Sostenibilitat: Com entitats d’economia social i solidària estem compromesos amb la sostenibilitat tan a nivell econòmic com medi ambiental. Fem nostres els ODS (Objectius de desenvolupament sostenible) de Nacions Unides.
 12. Valors generadors de ciutadania global, solidaritat i justícia: Compartim aquella educació que complementa i enriqueix la visió de la ciutadania amb una concepció planetària. L’educació ha de ser capaç d’humanitzar les persones i de rehumanitzar el mateix procés educatiu.
 13. Educació reflexiva i crítica: Aportem elements per a l’anàlisi crítica de la realitat (relació causes-conseqüències-alternatives dels problemes), des d’una perspectiva de diàleg i de construcció col·lectiva.
 14. Educació orientada a l’acció: Inspirem comportaments individuals i/o projectes col·lectius. Aprendre fent, a través de la pedagogia activa, on l’infant i adolescent és el centre del procés educatiu i potenciant la participació conscient.
 15. El respecte, un valor primordial: Considerem el respecte com la primera condició per saber viure i per posar les bases de la cultura de la pau i de la no-violència. Aquest valor es fonamenta en la dignitat de la persona, que es dóna d’igual a igual i és compartida per tots.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.